ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Psychoterapia

indywidualna  200 zł / 45-50 min

grupowa 100 zł / 50 min

Psychoterapia uzależnień

indywidualna 200 zł / 45-50 min

grupowa 100 zł / 50 min

Konsultacje psychologiczne

200 zł / 45-50 min

Wizyty u psychiatry

konsultacja psychiatryczna 300 zł/60 min (Agnieszka Szeliga-Neyman); 380 zł/60 min (Krystian Wiśniewski); 500 zł diagnoza ADHD (Krystian Wiśniewski)

kolejna wizyta 150 zł / 30 min (Agnieszka Szeliga-Neyman); 280 zł / 30 min (Krystian Wiśniewski)

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F