ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Psychoterapia

indywidualna  180 zł / 50 min

grupowa 100 zł / 50 min

Psychoterapia uzależnień

indywidualna 180 zł / 50 min

grupowa 100 zł / 50 min

Konsultacje psychologiczne

180 zł / 50 min

Wizyty u psychiatry

konsultacja psychiatryczna 250 zł/60 min

kolejna wizyta 150 zł / 30 min

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F