ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań

Psychoterapeuci

Magdalena Nalaskowska: 881 037 907
Maria Kasierska (Napierała): 785 532 454
Michał Zieliński: 663 438 758
Justyna Borowska: 661 188 114
Michał Guzek: 505 838 127
Karol Dybowski: 794 320 974
Pola Wysoczańska 695 892 008
Jan Radomski: 500 031 769

Psychiatrzy

Krystian Wiśniewski: 792 223 757
Agnieszka Szeliga-Neyman: 889 982 522

W przypadku, gdy specjaliści nie mogą odebrać telefonu,
zachęcamy do wysłania wiadomości SMS.

 

F