ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Aktualne tematy warsztatów i treningów

Poczucie własnej wartości

Jest to szkolenie, którego celem jest analiza nieadaptacyjnych przekonań na temat świata, siebie i innych.

Zarządzanie sobą w czasie i zwiększanie motywacji

Celem szkolenia jest poprawa wydajności pracy i optymalizacji własnego działania.

Rozwiązywanie problemów

Szkolenie ma na celu wzmocnić umiejętności potrzebne do skutecznego sposobu rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Trening asertywności

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą wypracować w sobie metodę skutecznego komunikowania się w asertywny sposób w domu, pracy czy kontaktach społecznych.

Szkolenia dla osób udzielającej pomocy profesjonalnej

Różne nurty, ten sam cel. Skuteczna pomoc.
Jak pomagać osobom pijącym szkodliwie.

Szkolenia na zamówienie

Mogą Państwo zamówić dowolne szkolenie z zakresu psychologii, które dostosujemy do Państwa oczekiwań.
Prowadzimy również szkolenia z zakresu:
• umiejętności interpersonalnych i społecznych;
• umiejętności liderskich;
• autoprezentacji i profesjonalnych wystąpień publicznych;
• sposobów radzenia sobie ze stresem
• profilaktyki i pomocy psychologicznej;
• profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym
• psychologicznych aspektów zarządzania ;
• profesjonalnej obsługi klienta;
• negocjacji;
• asertywności;
• rozwoju osobistego

Więcej informacji o terminach i cenach szkoleń oraz zapisy pod nr tel. 881 037 907 lub 733 537 577

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F