ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Psychiatra, Instytut Psychoterapii Ego w Poznaniu

Specjaliści prowadzący leczenie farmakologiczne w Instytucje Psychoterapii EGO

W naszym ośrodku świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, a także psychiatryczną. Lekarz psychiatra to specjalista, który ukończył studia medyczne i ma prawo wdrażania leczenia farmakologicznego. Wiele osób ma obawy przed pierwszą wizytą u psychiatry spowodowaną krążącymi stereotypami, że wizyta u lekarza tej specjalizacji jest zarezerwowana wyłącznie dla osób ze znacznymi zaburzeniami psychicznymi. Obawy te jednak są niczym nieuzasadnione. Do psychiatry może zgłosić się każda osoba, która chciałaby zasięgnąć porady w zakresie zdrowia psychicznego, dowiedzieć się, czy obserwowane przez nią zmiany mają charakter chorobowy oraz jakie są formy leczenia ewentualnej choroby.

Nasi psychiatrzy to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy wyczerpująco odpowiedzą na wszystkie pytania pacjenta, rozwieją rodzące się wątpliwości oraz doradzą, czy warto skorzystać również z porady psychologa lub rozpocząć psychoterapię. Zdiagnozują problemy i zalecą działanie, w przypadku leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia nastroju (np. depresja jedno- i dwubiegunowa), zaburzenia lękowe (np. nerwica natręctw), zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, zaburzenia snu i wiele innych.

Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych

(zaburzeń nastroju takich jak np. depresja, zaburzeń lękowych (np. nerwicy natręctw), zaburzeń odżywiania i innych)

Leczenie farmakologiczne polega na przepisywaniu leków, które pomagają złagodzić objawy i poprawić jakość życia pacjenta. Mechanizm działania leków jest różny, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że ich działanie polega na przywróceniu równowagi chemicznej mózgu. Wsparcie farmakologiczne jest stosowane w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych (np. depresji, nerwicy). Niestety wciąż często, ze względu na panujące mity na jego temat budzi obawy wśród pacjentów, którzy powstrzymując się od niego, pogłębiają swój problem. Obecnie leki są dobrze przebadane, powodują dużo mniej objawów ubocznych, a ich przyjmowanie, jeśli jest pod stałą kontrolą psychiatry i w oparciu o szczery wywiad z nim jest bezpieczne. Psychiatrzy w Instytucie Psychoterapii Ego w Poznaniu, w zgodzie z etycznymi wytycznymi, dokładnie analizują historię zdrowia i przeprowadzają dokładną ocenę, aby dostosować terapię farmakologiczną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Leczenie depresji

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Leczenie depresji opiera się na stosowaniu farmakoterapii i/lub psychoterapii. W podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia depresji kluczową rolę odgrywa lekarz psychiatra, współpracując ściśle z psychologiem oraz psychoterapeutą, ale przede wszystkim uwzględniając preferencje i potrzeby pacjenta. Badania naukowe potwierdzają skuteczność leczenia depresji, a jego zaniedbanie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pacjenta.

Leczenie nerwicy

Jednym z wielu powszechnych problemów, z jakimi boryka się spora liczba pacjentów, jest nerwica, która należy do grupy zaburzeń lękowych. Niestety wiele osób bagatelizuje jej objawy, uznając je jako swoje słabości czy oznaki nieradzenia sobie w życiu, co oczywiście jest błędnym stwierdzeniem. Powoduje to, że osoby nie zgłaszają się na leczenie nerwicy. Natomiast jej skuteczne leczenie poprawia jakość życia oraz zmniejsza ryzyko pojawienia się szkodliwych skutków wieloletniej nerwicy, m.in. w postaci zaburzeń pracy serca czy układu trawiennego, a także wyniszczenia psychicznego czy wcześniej wspomnianej depresji.

Jak wygląda leczenie u psychiatry w Instytucie Psychoterapii EGO w Poznaniu?

Leczenie u psychiatry rozpoczyna się od konsultacji. Psychiatra dopytuje o dolegliwości pacjenta, przeprowadza także wywiad, podczas którego pyta zarówno o subiektywne samopoczucie pacjenta, jak i obiektywne fakty z jego życia. Psychiatra diagnozuje problem, chorobę lub zaburzenie. Precyzyjna diagnoza pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Może on także udzielić porady lub zlecić dodatkowe badania. Zadaniem psychiatry jest ocena przydatności leczenia farmakologicznego i jego zaplanowanie. Psychiatra wypisuje receptę, omawia z pacjentem sposób przyjmowania leków, a następnie umawia się z pacjentem na wizytę kontrolną, podczas której ocenia działanie leków i jeśli to konieczne wprowadza modyfikacje w zaplanowanym leczeniu. Należy konsultować z psychiatrą wszelkie zmiany w dawkowaniu leków oraz ich odstawienie. Może on także zasugerować konsultację u psychologa lub połączenie zleconej przez niego farmakoterapii z psychoterapią.

Leczenie farmakologiczne – wskazania

  • Organiczne zaburzenia psychiczne (np. powypadkowe, wrodzone, związane z chorobami neurologicznymi takimi jak np. choroba Alzheimera).
  • Uzależnienia od substancji.
  • Zaburzenia spowodowane używaniem substancji (np. zespół odstawienny).
  • Schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i psychotyczne.
  • Zaburzenia nastroju (takie jak np. depresja, mania, choroba dwubiegunowa).
  • Zaburzenia nerwicowe (takie jak np. fobie, zaburzenia lękowe, reakcja na stres).
  • Zaburzenia odżywiania.
  • Zaburzenia snu.

Współpraca psychiatry i psychologa w Instytucie Psychoterapii EGO w Poznaniu

Często, aby leczenie było skuteczne, konieczne jest połączenie leczenia farmakologicznego u psychiatry oraz psychoterapeutycznego u psychologa/psychoterapeuty. W przypadku niektórych zaburzeń farmakoterapia jest podstawowym sposobem leczenia. W przypadku innych stanowi ona wsparcie dla psychoterapii poprzez np. pomoc w złagodzeniu uciążliwego objawu lub pomoc w wyjściu z kryzysu. Czasem leki okazują się niepotrzebne i wystarczająca jest sama psychoterapia. Jeśli psychiatra uzna za wskazane, zaleci swojemu pacjentowi równoległe udanie się na konsultację do psychologa lub skorzystanie z psychoterapii. I odwrotnie, także psychoterapeuta może skierować swojego pacjenta na konsultację do psychiatry. Taka współpraca między psychologami a psychiatrami, zapewnia pacjentom holistyczną opiekę, która uwzględnia różnorodne aspekty zdrowia psychicznego. Dzięki temu, leczenie depresji, nerwicy i innych zaburzeń staje się kompleksowym procesem, obejmującym zarówno terapię psychologiczną, jak i leczenie farmakologiczne.

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F