ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Michał Guzek

Psychologist, psychodynamic psychotherapist

Graduated with a Masters Degress in psychology from the Adam Mickiewicz University in Poznań (specializing in the psychotherapy of mental disorders as well as the psychology of health and illness). Graduated as a psychodynamic psychotherapist from the Krakow Psychodynamic Center (KCP), a school recommended by the Polish Psychological Association.
Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywał podczas czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości.

Has experience working individually with adults as well as support groups. Has experience conducting psychological skills training and workshops. Has several years of experience working with both children and adults with disabilities. His work is subjected to regular supervision by the certified supervisors of the Krakow Psychodynamic Center.

Works with people who:

 • are experiencing a personal crisis
 • have diagnosed personality disorders
 • suffer from anxiety or depression
 • have difficulties dealing with their own emotions
 • are experiencing difficulties in their interpersonal relationships
 • suffer from somatic symptoms
 • suffer from low self-esteem, guilt or loneliness
 • experience a lack of satisfaction from life
 • are experiencing a loss of control over their own lives
 • want to gain more insight into their own experiences

Frequency of meetings and duration of sessions are determined individually according to the needs of the patient.

Michał Guzek - ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny
Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalizując się w psychoterapii zaburzeń psychicznych oraz psychologii zdrowia i choroby). Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi oraz z grupami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Jego praca podlega regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Współpracuje z osobami, które:

 • Doświadczają osobistego kryzysu
 • Mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości
 • Cierpią z powodu lęku lub depresji
 • Mają trudności z własnymi emocjami
 • Doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Cierpią z powodu objawów somatycznych
 • Cierpią z powodu niskiej samooceny, poczucia winy lub samotności
 • Doświadczają braku satysfakcji z życia
 • Doświadczają utraty kontroli nad własnym życiem
 • Chcą uzyskać większy wgląd we własne doświadczenia

Częstotliwość spotkań i czas trwania sesji ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta.

Qualifications

 • Kraków Psychodynamic Center
 • Greater Poland Center for Mental Health – Katharsis
 • Ego Institute of Psychotherapy
 • International School of Poznan
 • Center for Psychotherapy and Psychological Training
 • Psychiatric day ward of the Poznan Center for Mental Health
 • Weskoppies Psychiatric Hospital in South Africa
 • Training: Use and interpretation of the Rorschach Test (Weskoppies Hospital in South Africa)
 • Training: Basic concepts of therapy and education for children with autism (Synapsis Foundation in Warsaw)

Kwalifikacje

 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu
 • Ego Instytut Psychoterapii
 • International School of Poznań
 • Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych
 • Oddział dzienny psychiatryczny Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
 • Szpital Psychiatryczny Weskoppies w RPA
 • Szkolenie z zakresu stosowania i interpretowania Testu Rorschacha w Szpitalu Weskoppies w RPA
 • Szkolenie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Fundacja Synapsis)
Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F