ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Magdalena Nalaskowska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

W Instytucie Psychoterapii EGO prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię grupową, terapię osób uzależnionych i ich rodzin oraz konsultacje psychologiczne.

Studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę z zakresu terapii uzależnień zdobywała w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie oraz podczas pracy w poradniach leczenia uzależnień oraz w ośrodku stacjonarnym. Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywała podczas czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości. Obecnie rozwija swoją wiedzę z zakresu TFP (terapii skoncentrowanej na przeniesieniu) pod nadzorem Moniki Carsky (Personality Disorders Institute, New York). W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów poddaje się regularnej superwizji. W swojej praktyce kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

KWALIFIKACJE

 • Studia magisterskie z psychologii na Uniwesytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum psychodynamicznym
 • W trakcie szkolenia oraz procesu superwizji z zakresu terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) pod nadzorem Moniki Carsky. (Instytut Zaburzeń Osobowości, New York)
 • Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkolenie z zakresu terapii uzależnień: Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Praca jako psychoterapeuta psychodynamiczny w Instytucie Psychoterapii Ego
 • Praca w przychodni psychiatrycznej NZOZ „Sensorium”, Skórzewo
 • Praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Poznań, Małeckiego
 • Praca jako psycholog i specjalista terapii uzależnień w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień i Psychoterapii ARCUS
 • Praca w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar -MARKOT w Poznaniu.
 • Staż kliniczny w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
 • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Litewska
 • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, Plac Kolegiacki

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 • Superwizja szkoleniowa z prof. Stephanem Doeringiem, Kraków 2018
 • VIII sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków 2018
 • I Konferencja Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej „ Nieświadomość w pracy psychoterapeuty psychdynamicznego”, Poznań 2018
 • Superwizja szkoleniowa z prof. Eve Calligor i prof. Otto Kernbergiem, Kraków 2017
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej “Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”, Kraków 2017
 • Konferencja ESSPD „Workshops on personality disorders”, Kraków 2017
 • „Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. Na kontinuum normy i patologii w psychoterapii psychodynamicznej.” Wrocław 2016
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień” 2015
 • Artykuł w czasopiśmie naukowym „Alkoholizm i Narkomania” : Social and psychological functioning of opiate dependent patients in methadone maintenance treatment – longitudinal research raport. (M. Nalaskowska, L. Cierpiałkowska, wrzesień 2014)
 • Szkolenie: „Pacjent młodzieżowy w terapii psychodynamicznej- kontakt i nawiązanie relacji”, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Szkolenie: „Dialog motywujący w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta placówki leczenia uzależnień” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia, Poznań
 • Wystąpienie na IV konferencji Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami „”Rewolucja czy ewolucja – nowe koncepcje i strategie leczenia uzależnień”: „„Funkcjonowanie społeczne i psychiczne pacjentów uzależnionych od opiatów uczestniczących w terapii metadonowej – doniesienie z badań podłużnych”
 • Szkolenie „Zaburzenia współwystępujące w terapii osób z syndromem DDA” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia, Poznań
 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
 • Praca magisterska „Funkcjonowanie społeczne i psychiczne pacjentów uzależnionych od opiatów, rozpoczynających terapię i po 6 miesiącach uczestniczenia w terapii metadonowej”
Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F