ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Krystian Wiśniewski

Psychiatra

Jest członkiem zespołu terapeutycznego InstytutuPsychoterapii EGO – pełni w nim funkcję lekarza, psychiatry, dobiera leki oraz kieruje do leczenia psychoterapeutycznego. Wspólnie z Zespołem optymalizuje proces leczenia by przebiegał z troską o różne aspekty zdrowia psychicznego.

Kwalifikuje do terapii długoterminowej i opieki bądź leczenia stacjonarnego (skierowania do szpitala, ośrodków terapii i opieki). Wypełnia również stosowne zaświadczenia i dokumenty o zdolności bądź niezdolności do pracy (ZUS ZLA).
Posługuje się pieczęciami bez adnotacji „psychiatra”.

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego sprawował opiekę nad pacjentami oddziałów szpitalnych, w tym najdłużej w oddziale o profilu leczenia chorób afektywnych jedno- i dwubiegunowej (czyli depresji i zespołu maniakalno-depresyjnego), a także oddziału leczenia nerwic w formie terapii stacjonarnej. Pełnił tam również opiekę ostrodyżurową – sytuacje nagłe i kryzysowe.

„Zapraszam z dokumentacją medyczną oraz wiedzą o stosowanych lekach i suplementach, ponieważ nasza psychika pozostaje w związku ze zdrowiem całego naszego organizmu, a dolegliwości fizyczne bywają skutkiem dolegliwości psychicznej.
Na pierwszą wizytę proszę  o zarezerwowanie godziny.
(w związku z tym proszę umawiać się przez serwis znanylekarz.pl na wizytę o godzinie, w której możliwa jest pierwsza wizyta – nie może to być ostatnia wizyta tego dnia lub okienko 30 minut)” Krystian Wiśniewski 

Krystian Wiśniewski - ZnanyLekarz.pl
Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F