ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl
Dofinansowanie do farmakoterapii uzależnień!

Ego Instytut we współpracy z Poradnią Psychosomatyczną Prohominis bierze udział w programie sponsorującym farmakoterapię uzależnień od alkoholu. Biorąc udział w programie pacjenci otrzymują darmowo lek Selincro (cena rynkowa ok. 300zł.)

Co to jest lek Selincro?

“Lek Selincro stosuje się jako pomoc w zmniejszeniu spożycia alkoholu u osób dorosłych uzależnionych od alkoholu (…). Substancja czynna leku Selincro, nalmefen, przyłącza się do pewnego typu receptorów opioidowych w mózgu. Receptory opioidowe odgrywają ważną rolę w uzależnieniach, a nalmefen przyłączając się do nich i modyfikując ich działanie, pomaga zmniejszyć potrzebę picia u ludzi przyzwyczajonych do spożywania dużych ilości alkoholu.” Informacje z ulotki o leku.

Dlaczego Selincro?

Dotychczasowy model terapii uzależnień zakładał pełną abstynencję od alkoholu. Model ten jednak nie jest wystarczająco atrakcyjny dla:

1. Osób, które mimo licznych starań i terapii nie potrafią utrzymać pełnej abstynencji i wracają do alkoholu.

2. Osób, które z różnych powodów nie chcą całkowicie zrezygnować ze spożywania alkoholu.

Selincro ma wspomagać proces terapeutyczny i zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu, aby doprowadzić do redukcji szkód spowodowanych spożywaniem substancji.

Jak wziąć udział w programie?

W celu udziału w programie konieczne jest umówienie się na wizytę konsultacyjną z terapeutą uzależnień oraz specjalistą psychiatrą, którzy wytłumaczą dokładnie działanie leku i ustalą ewentualne przeciwwskazania do udziału w programie. Umówić się można pod nr tel. 733 537 577.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F