ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Anna Kwiecień-Guzek

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

W Instytucie Psychoterapii EGO prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię grupową oraz konsultacje psychologiczne.

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia pracy). Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pracuje z osobami, które:

 • Doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji
 • Przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
 • Mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe lub zaburzenia odżywiania
 • Doświadczają lęków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym
 • Doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
 • Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, poczucia samotności, niezdolności do spontaniczności i cieszenia się, braku satysfakcji z życia
 • Przeżywają poczucie bezsilności i utraty kontroli nad własnym życiem i chcą zdobyć większy wgląd we własne przeżycia
 • Przeżywają kryzysy i potrzebują wsparcia
Anna Kwiecień-Guzek - ZnanyLekarz.pl

KWALIFIKACJE

 • Studia magisterskie z psychologii na Uniwesytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum psychodynamicznym
 • Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kurs podstawowy z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej zorganizowany przez ośrodek AION w Poznaniu

DOŚWIADZENIE ZAWODOWE

 • Praca jako psychoterapeuta psychodynamiczny w Instytucie Psychoterapii Ego
 • Praca jako psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu
 • Praca jako psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Empatia w Poznaniu
 • Praca jako psychoterapeuta w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu
 • Praca jako psychoterapeuta w Centrum Medicor w Poznaniu
 • Praca jako psychoterapeuta w Centrum Psychoter
 • Staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
 • Staż w Klinice Psychiatrii w Poznaniu

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 • I Konferencja Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej „ Nieświadomość w pracy psychoterapeuty psychodynamicznego”, Poznań 2018
 • Superwizja szkoleniowa z prof. Eve Calligor i prof. Otto Kernbergiem, Kraków 2017
 • VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej “Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości”, Kraków 2017
 • Rozdział „Zdolność do mentalizacji w kontekście relacji przywiązania u osób z zaburzeniem borderline” w książce „Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej” pod red. naukową L. Cierpiałkowskiej, E. Soroko. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016 (L. Cierpiałkowska, A. Kwiecień, N. Miśko)
 • Rozdział „Osobowość unikająca” w książce „Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej” pod red. naukową L. Cierpiałkowskiej, D. Górskiej . Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
 • Szkolenie „Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera” zorganizowane Przez Ośrodek Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu
 • Szkolenie „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka” zorganizowane Przez Ośrodek Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu
 • Seminarium prof. Nancy McWilliams – Praca z pacjentami o depresyjnej i masochistycznej strukturze charakteru – diagnoza, formułowanie przypadku, planowanie i prowadzenie psychoterapii
 • Praca magisterska „Aktywowanie wewnętrznych reprezentacji przywiązania a mentalizacja u osób o strukturze osobowości borderline”
Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F