Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

Anna Kwiecień-Guzek

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna i psychologia pracy). Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych, prowadzeniu grup wsparcia, treningów oraz warsztatów umiejętności psychologicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczne. Pracuje z osobami, które:
• Doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji
• Przeżywają trudności w relacjach interpersonalnych
• Mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe lub zaburzenia odżywiania
• Doświadczają lęków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym
• Doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
• Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, poczucia samotności, niezdolności do spontaniczności i cieszenia się, braku satysfakcji z życia
• Przeżywają poczucie bezsilności i utraty kontroli nad własnym życiem i chcą zdobyć większy wgląd we własne przeżycia
• Przeżywają kryzysy i potrzebują wsparcia

KWALIFIKACJE

- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – 4-letnia szkoła psychoterapii psychodynamicznej
– Kurs podstawowy z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej zorganizowany przez ośrodek AION w Poznaniu

- Oddział Dzienny Psychiatryczny Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
– Klinika Psychiatrii w Poznaniu
– Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu
– Ego Instytut Psychoterapii
– Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu
– Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu
– Ośrodek Psychoterapii Empatia w Poznaniu
– Centrum Medicor w Poznaniu
– Szkolenie „Diagnoza: autyzm i zespół Aspergera” zorganizowane Przez Ośrodek Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu
– Szkolenie „Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka” zorganizowane Przez Ośrodek Konsultacyjno-Diagnostyczny Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu
– Seminarium prof. Nancy McWilliams – Praca z pacjentami o depresyjnej i masochistycznej strukturze charakteru – diagnoza, formułowanie przypadku, planowanie i prowadzenie psychoterapii