Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

WARSZTATY I SZKOLENIA

Aktualne tematy warsztatów i treningów:

Poczucie własnej wartości. 

Jest to szkolenie, którego celem jest analiza nieadaptacyjnych przekonań na temat świata, siebie i innych.

Zarządzanie sobą w czasie i zwiększanie motywacji.

Celem szkolenia jest poprawa wydajności pracy i optymalizacji własnego działania.

Rozwiązywanie problemów.

Szkolenie ma na celu wzmocnić umiejętności potrzebne do skutecznego sposobu rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Trening asertywności. 

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą wypracować w sobie metodę skutecznego komunikowania się w asertywny sposób w domu, pracy czy kontaktach społecznych.

Szkolenia dla osób udzielającej pomocy profesjonalnej
Różne nurty, ten sam cel. Skuteczna pomoc.
Jak pomagać osobom pijącym szkodliwie.

Szkolenia na zamówienie.
Mogą Państwo zamówić dowolne szkolenie z zakresu psychologii, które dostosujemy do Państwa oczekiwań.
Prowadzimy również szkolenia z zakresu:
• umiejętności interpersonalnych i społecznych;
• umiejętności liderskich;
• autoprezentacji i profesjonalnych wystąpień publicznych;
• sposobów radzenia sobie ze stresem
• profilaktyki i pomocy psychologicznej;
• profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym
• psychologicznych aspektów zarządzania ;
• profesjonalnej obsługi klienta;
• negocjacji;
• asertywności;
• rozwoju osobistego

Więcej informacji o terminach i cenach szkoleń oraz zapisy pod nr tel. 881 037 907.