ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
gabinet@ego-psychoterapia.pl
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577
Close
Magdalena Nalaskowska: 881 037 907 / Maria Napierała: 733 537 577 gabinet@ego-psychoterapia.pl

Specjaliści prowadzący leczenie farmakologiczne w Instytucje Psychoterapii EGO

W naszym ośrodku świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, ale również psychiatryczną. Lekarz psychiatra to specjalista, który ukończył studia medyczne i ma prawo wdrażania leczenia farmakologicznego. Wiele osób ma obawy przed pierwszą wizytą u psychiatry spowodowaną krążącymi stereotypami, jakoby wizyta u lekarza tej specjalizacji była zarezerwowana wyłącznie dla osób ze znacznymi zaburzeniami psychicznymi. Obawy te jednak są niczym nieuzasadnione. Do psychiatry może zgłosić się każda osoba, która chciałaby zasięgnąć porady w zakresie zdrowia psychicznego, dowiedzieć się, czy obserwowane przez nią zmiany mają charakter chorobowy oraz jakie są formy leczenia ewentualnej choroby.

Nasi psychiatrzy to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy wyczerpująco odpowiedzą na wszystkie pytania pacjenta, rozwieją rodzące się wątpliwości oraz doradzą, czy warto skorzystać również z porady psychologa lub rozpocząć psychoterapię. Zdiagnozują problemy i zalecą działanie, zwłaszcza jeśli chodzi o leczenie depresji. W razie potrzeby wdrożą leczenie farmakologiczne: określą rodzaj leku oraz dawkę, która ma za zadanie pomóc pacjentowi w lepszym radzeniu sobie ze spotykającymi go trudnościami. Najczęściej farmakologia pojawia się w przypadku leczenia nerwicy czy zaburzeń psychicznych. Psychiatra wystawia recepty i to z nim należy konsultować wszelkie zmiany w dawkach leków.

Czym zajmuje się psychiatria?

Termin „psychiatria” pochodzi od greckiego psyche – dusza, tchnienie życia oraz iatros – lekarz, uzdrowiciel. Oznacza dział medycyny, koncentrujący swą uwagę na psychice, którego celem jest badanie, zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych.

Psychiatra ma na uwadze zarówno subiektywne doświadczenia i stany psychiczne pacjenta, jak i obiektywną wiedzę na temat fizjologii człowieka.

Psychiatrzy, będąc lekarzami, diagnozują choroby i zaburzenia, mogą dawać porady medyczne, przepisywać leki, przeprowadzać badania lekarskie, zlecać badania laboratoryjne.

Do kogo skierowane jest leczenie farmakologiczne?

  • Organiczne zaburzenia psychiczne (np. powypadkowe, wrodzone, związane z chorobami neurologicznymi takimi jak np. choroba Alzheimera)
  • Uzależnienia od substancji
  • Zaburzenia spowodowane używaniem substancji (np. zespół odstawienny)
  • Schizofrenia, zaburzenia urojeniowe i psychotyczne
  • Zaburzenia nastroju (takie jak np. depresja, mania, choroba dwubiegunowa)
  • Zaburzenia nerwicowe (takie jak np. fobie, zaburzenia lękowe, reakcja na stres)
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia snu
Magdalena Nalaskowska
telefon: 881 037 907
Maria Napierała
telefon: 785 532 454
Ego Instytut Psychoterapii
ul. Konopnickiej 6/2 Poznań
F