Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

PORADY PSYCHOLOGICZNE

Porada psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które pragną skonsultować się z terapeutą, bez podjęcia terapii. Zdarza się bowiem, że w życiu dochodzi do pewnych trudności lub wątpliwości. Osoba nimi dotknięta może skorzystać z formy pomocy takiej jak porada psychologiczna, która „jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym  na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna problemu.

Porada obejmuje:
• wstępną rozmowę , otwierającą kontakt,
• wywiad i obserwacje,
• określenie problemu chorego,
• zakończenie kontaktu poprzez przekazanie choremu psychologicznych obserwacji i wyjaśnień lub/i skierowanie go do odpowiedniej dla niego formy leczenia.” (PTP)