Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

Magdalena Nalaskowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny, założycielka Ego IP

Magdalena Nalaskowska – ZnanyLekarz.pl

W Ego Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię grupową, terapię osób uzależnionych i ich rodzin oraz konsultacje psychologiczne.

Studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym obecnie współpracuje. W pracy najważniejszy jest dla niej profesjonalizm, szacunek do pacjenta, zasady etyczne oraz ciągły rozwój i doskonalenie. W trosce o jakość swojej pracy i dobro pacjentów poddaje się regularnej superwizji. W swojej praktyce kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę z zakresu psychoterapii zdobywała podczas kursu Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, gdzie obecnie kształci się dalej.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Od początku swojej pracy jako psycholog zajmuje się terapią osób uzależnionych. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywała w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie oraz podczas pracy w poradniach leczenia uzależnień oraz w ośrodku stacjonarnym. W Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM zajmuje się głównie tematyką uzależnień, dzięki czemu łączy praktykę psychoterapeutyczną z działalnością naukową i dydaktyczną. Prowadzi terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki) oraz uzależnień behawioralnych (np. hazard i multimedia). Pracuje także z rodzinami osób uzależnionych.

KWALIFIKACJE

 • Artykuł w czasopiśmienaukowym „Alkoholizm i Narkomania” : Social and psychological functioning of opiate dependent patients in methadone maintenance treatment – longitudinal research raport. (M. Nalaskowska, L. Cierpiałkowska, wrzesień 2014)
 • Szkolenie: „Pacjent młodzieżowy w terapii psychodynamicznej- kontakt i nawiązanie relacji”, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Szkolenie: „Dialog motywujący w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta placówki leczenia uzależnień” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia, Poznań
 • Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Praca w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar -MARKOT w Poznaniu.
 • Szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum psychodynamicznym
 • Wystąpienie na IV konferencji Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami „”Rewolucja czy ewolucja – nowe koncepcje i strategie leczenia uzależnień”: „„Funkcjonowanie społeczne i psychiczne pacjentów uzależnionych od opiatów uczestniczących w terapii metadonowej – doniesienie z badań podłużnych”
 • Szkolenie „Zaburzenia współwystępujące w terapii osób z syndromem DDA” Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia, Poznań
 • Praca w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Poznań, Małeckiego
 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
 • Staż kliniczny w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
 • Praca jako psycholog i specjalista terapii uzależnień w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień i Psychoterapii ARCUS
 • Szkolenie z zakresu terapii uzależnień: Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poznań, Plac Kolegiacki
 • Praca magisterska „Funkcjonowanie społeczne i psychiczne pacjentów uzależnionych od opiatów, rozpoczynających terapię i po 6 miesiącach uczestniczenia w terapii metadonowej”
 • Staż w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Litewska
 • Szkolenie „Terapia dla osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat ciążowych” Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapeutyczne NEST
 • Studia magisterskie z psychologii na Uniwesytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu