Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

Krystian Wiśniewski

Lekarz psychiatra

 

Pierwszą wizytę u mnie traktuję jako możliwość poznania dolegliwości, potrzeb i oczekiwań moich pacjentów, żeby od razu jak najtrafniej dobrać skuteczną i preferowaną metodę leczenia – leki i/lub oddziaływania psychoterapeutyczne.

Zapraszam z dokumentację medyczną oraz wiedzą o stosowanych lekach i suplementach, ponieważ nasza psychika pozostaje w związku ze zdrowiem całego naszego organizmu, a dolegliwości fizyczne bywają skutkiem dolegliwości psychicznej.

Na pierwszą wizytę proszę zarezerwować godzinę.

 

Specjalizuję się w:

 • Pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu na tle nerwicowym:
  • trudności ze snem
  • niepokój, drażliwość
  • lęki
  • zamartwianie się
  • niska samoocena
  • obniżenie koncentracji i pamięci
  • męczliwość
  • fobia społeczna
  • chorobliwe odchudzanie się i objadanie (anoreksja, bulimia)
  • różne dolegliwości fizyczne o możliwym tle psychicznym:
   • biegunki
   • poty
   • bóle głowy
   • wymioty, nudności
   • bóle mięśni, kręgosłupa, drętwienie
 • epizodach dużej i uporczywej depresji
 • chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD)
 • zaburzeniach psychicznych u osób starszych i z chorobami układu nerwowego (powypadkowe, wrodzone, zw. z chorobami neurologicznymi tj. Alzheimera, Parkinsona, czy w skojarzeniu z chorobami wielu narządów);
  • niepokój, drażliwość, wahania nastroju
  • pobudzenie wieczorne i nocne
  • zachowania niebezpieczne

Wypełniam również dokumenty o zdolności bądź niezdolności do pracy (ZUS ZLA) oraz kwalifikuję (zaświadczenia) do terapii długoterminowej czy opieki bądź leczenia stacjonarnego (skierowania do szpitala).

 

W trakcie szkolenia specjalizacyjnego sprawowałem opiekę nad pacjentami oddziałów szpitalnych, w tym najdłużej w oddziale o profilu leczenia chorób afektywnych jedno- i dwubiegunowej, a także oddziału leczenia nerwic w formie terapii stacjonarnej.

 

Inne miejsca szkoleniowe:

 • oddział ogólnopsychiatryczny
 • psychiatryczna izba przyjęć
 • poradnia zdrowia psychicznego
 • poradnia leczenia uzależnień
 • poradnia lekarza rodzinnego
 • oddział chorób wewnętrznych i toksykologii

Kursy:

 • Podstawy terapii rodzin, wrzesień 2016
 • Udar mózgu, listopad 2015
 • Substancje psychoaktywne – nie tylko dla pediatry, wrzesień 2015
 • Nowe zjawiska w seksuologii, październik 2015
 • Kliniczne podstawy psychoterapii, styczeń 2014
 • Terapia poznawczo-behawioralna w zespole lęku uogólnionego, kwiecień 2014
 • Budowanie relacji terapeutycznej z pacjentami o “nienormatywnych” tożsamościach płciowych i seksualnych, kwiecień 2014
 • podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży, czerwiec 2014
 • podstawy kontaktu psychoterapeutycznego, listopad 2014
 • psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne, październik 2014

 

Udział w konferencjach i zjazdach:

 • prezentacja własnej pracy naukowej na 45. Zjeździe Psychiatrów Polskich PTP 2016: “Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne”, Katowice
 • całoroczne uczestnictwo w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań
 • Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2016 Update, Poznań
 • Schizofrenia Forum 2016, Warszawa
 • Forum Liderów ochrony Zdrowia i Polityki społecznej „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” (Polski Instytut Otwartego Dialogu), Warszawa, 2015
 • 4th Young Psychiatrists’ Network Meeting – “A coin with many sides: different perspectives on mental illness”, Wrocław, 2014
 • Kontrowersje w psychiatrii 2014, Kraków
 • Warsztaty doskonałości 2014, Poznań

 

Publikacje naukowe:

 • artykuły – prace badawcze w “Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, 2015 rok