Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

Katarzyna Borowiec

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, coach biznesu.

W Ego Instytucie Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje psychologiczne.
Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności psychologia kliniczna.
Aktualnie w trakcie zakończenia 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, przygotowującej do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.
W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz pracuje pod stałą superwizją (certyfikowany superwizo terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB).

Specjalizuje się w:
• Pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu (niska samoocena, sytuacja kryzysowa, trauma)
• Leczeniu depresji
• Leczeniu zaburzeń lękowych (ataków paniki, fobii i leku uogólnionego)
• Leczeniu bezsenności
• Leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych
• Leczeniu zaburzeń odżywiania
• Pomocy osobom doświadczającym trudności w życiu (niska samoocena, sytuacja kryzysowa, trauma)
Pracuje również z osobami, które z różnych powodów chcą nadać swojemu życiu lepszą jakość oraz chcą poczuć większą satysfakcję płynącą z różnych sfer życia.

Doświadczenie zawodowe:
Od ponad 15 lat trener i coach biznesu – rozwój indywidualny pracowników na różnych poziomach organizacji. Od 3 lat prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych.
Staże i doświadczenie kliniczne:
• Szpital Kliniczny im. K. Jonschera – Oddział Psychiatrii (2016-2017)
• Współpraca w zakresie diagnostyki psychologicznej i terapii – WCM Remedium (2017)
• Poznański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Os.Kosmonautów w Poznaniu (2013-2014)
Ukończone kursy:
• Terapia Schematów (2017)
• Terapia Akceptacji i Zaangażowania (2017)
• Terapia depresji opartej na integracji ACT i CFT (2016)
• Depresja dzieci i młodzieży ( 2016)
• MBSR – trening redukcji stresu Mindfulness (2015)
• Terapia schematów w zaburzeniach osobowości (2014)
• Terapia uzależnień behawioralnych (2014)