Ego Instytut Psychoterapii Poznan | Nalaskowska Napierala

Cennik

Psychoterapia

  • indywidualna 100 zł / 50 min
  • grupowa 70 zł / 50 min

Psychoterapia uzależnień

  • indywidualna 100 zł / 50 min ( przy 2 sesjach w tygodniu 80 zł / 50 min)
  • grupowa 70 zł / 50 min
  • DDA 100 zł / 50 min
  • współuzależnienia 100 zł / 50 min

Inne formy pomocy

  • diagnoza psychologiczna 100 zł / 50 min
  • konsultacja psychologiczna 100 zł / 50 min
  • konsultacje psychologiczne w języku angielskim 100 zł / 50 min
  • opinia psychologiczna 100 zł
  • konsultacja psychiatryczna 150 zł / 30 min
  • trening funkcji poznawczych 65 zł/120 min
  • poradnictwo psychogeriatryczne 100 zł / 50 min

Warsztaty i szkolenia

  • 3 dniowe 300 zł
  • 5 dniowe 500 zł